Om mig…

Jag är Emil Jörgensen, 47 år och boende i Oskarshamn. Till vardags arbetar jag som rektor på Oskarshamns folkhögskola och utöver det är jag engagerad i Moderaterna.

Uppdrag

Oskarshamns kommun
 • Moderaterna i Oskarshamn, ordförande
 • Kommunfullmäktige, ledamot
 • Samhällsbyggnadsnämnden, ledamot
 • Valnämnden, ledamot
 • Kommunstyrelsen, ersättare
 • Kretslopp Sydost, ersättare förbundsdirektionen
Region Kalmar
 • Regionfullmäktige, ersättare
 • Kalmar läns musikstiftelse, ersättare
Övrigt
 • Ersättare Riksdagen
 • Revisor för HRF Mönsterås

Utbildning

 • Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola, 30hp
 • Företagsekonomi, 30hp
 • Chefs- och ledarskapsutveckling, systemiskt ledarskap, 30hp
 • Teologie kandidatexamen, 240 hp